Jaz sem popoln potrošnik!

potrošiti - narediti, da ni več razpoložljivih materialnih dobrin (SSKJ) Koliko povsem dobrih predmetov zavržemo samo zato, ker nas je nekdo prepričal, da potrebujemo nove? Kar naprej odmetavamo povsem uporabne stvari in