Knjiga Človek je (pre)rojena!

Knjige niso običajni otroci. Noben oče si ne želi, da bi se njegova hči intimno ponujala vsem, ki si jo zaželijo odpreti in se spustiti vanjo. Knjigi Človek: navodila za