Na kratko: kapitalizem je sistem radikalnega posredništva.

Je dedič katoličanstva, v katerem je ključno to, da do Boga ni mogoče priti neposredno. Kakor je v religiji svečenik posrednik med človekom in bogom, je v kapitalizmu posrednik denar. Kapitalizem je radikalno posredništvo zato, ker ga zahteva res povsod in vedno.

Zaželeno duhovno stanje v religiji je, da brez svečenika ni mogoče priti do Boga. Zaželeno materialno stanje v kapitalizmu je, da brez denarja ni mogoče priti do – ničesar!

Več ko je posrednikov, bolj kapitalizem cveti. Postavite posrednika med posrednike, ali med posrednike med posredniki, tudi če so sami sebi namen, in kapitalizem bo vzhičen!!

Kakor se je protestantizem postavil za osvoboditev vsega duhovnega od jarma monopola svečeništva, se mnoga nova gibanja, ki še nimajo skupnega imena, postavljajo za osvoboditev vsega materialnega od jarma denarja. Se pravi od vsega tistega, kar dandanes denar pooseblja.

Človek bi moral imeti pravico neposredno dostopati do vsega, od česar je odvisen njegov obstoj.

Najbolj zahrbtna prisila v današnji družbi je prisila k imeti.

Če nimaš, te ni. Če ne sodeluješ v posredništvih, te ni. Si le stvar, predmet posredništva.  Če nisi trgovec, si blago.

Blago, ki se prodaja. Ki svojo vrednost meri v denarju. Blago, ki mora biti predmet povpraševanja, da bi sploh imelo kakšno vrednost.

Kot nogometaš,  “vreden” sto milijonov. Od kod tolikšna vrednost? Vrhunski posrednik je. Vsakih sto milijonov, ki jih dobi, drugim posrednikom prinese milijarde. Naj hoče ali noče stoji tam vmes – med množico željno zabave in množico željno zaslužka.

Kriptonit kapitalizma je neposrednost. Neposrednost v vseh pomenih.

Vas zanima, kako pozdraviti družbo bolezni kapitalizma? Nič lažjega! Postanite radikalno neposredni. To je vse.