V knjigi Slovenija: navodila za uporabo Nara Petrovič v svojem značilnem slogu razgalja tisto, kar globoko v drobovju že vemo, pa raje ne bi. Ob to postavlja vrsto znanj, ki jih ne poznamo, pa bi bilo dobro, če bi jih.

Knjiga bralca sooči s korenskim vzrokom, zakaj se družba tako težko spreminja: z zasidranostjo v samoreferenčnost. To je zaverovanost v svoj prav in dokazovanje tega prav s to isto zaverovanostjo. Sveto pismo je resnično, ker tako pravi Sveto pismo, moja stranka je najboljša, ker je to moja stranka – in vse variacije tovrstnega razmišljanja.

Samoreferenčnost ni problem sama po sebi, problem je, če nismo zmožni vsaj malo izstopiti iz nje in oblikovati skupno referenčno polje. Tu se začne sodelovanje in sooblikovanje nečesa večjega, kot smo mi sami, večjega od naših idej o tem, kakšen naj bi bil svet. Knjiga bralce poziva, da del energije vložijo v presečišče možnosti, kjer se križajo polja; na teh presečiščih se rojeva družba prihodnosti.

01_Cheers

Novo se rojeva … Na zdravje!

Danes je v družbi preveč pikolovskega brožanja po preteklosti, impotentnega kritiziranja sedanjosti in sanjarjenja o neuresničljivi prihodnosti. Kar potrebujemo, je osredotočanje na pas, kjer so spremembe sploh možne. Začetek je sila preprost: optimiziranje izpolnjevanja osnovnih življenjskih potreb. Osnova sreče je: čim boljši zrak, čim boljša voda, hrana, spanec, varnost, toplina, zdravje, medčloveški odnosi. Kakovost na tej elementarni ravni je temelj osebne izpolnjenosti in integritete ter zadovoljstva na vseh drugih ravneh bivanja, kot so delo, umetnost, znanost, razvedrilo itd.

Politika se je pozabila ukvarjati s temi temeljnimi zadevami. Nič čudnega, da so ljudje odtujeni od nje in jo doživljajo kot hermetično. Toda politika je v resnici preprosto urejanje skupnega življenja. Življenje si lahko urejamo sami, lahko pa nam ga drugi. Če si ne izberemo prvega, se nam bo neizogibno zgodilo drugo.

Izmuzljivci si z nespoštovanjem mej pridobijo prednost in se dokopljejo do večje moči, kot jo imajo ostali. Zavladali bi svetu, če se ne bi nekdo na kopičenjem moči odzval z ekvivalentno močjo in ji zmogel parirati. Boji moči družbo izčrpavajo, zato vsaka razvita družba formalizira omejevanje zlorabe moči. Ena najvišjih moči v družbi je nadzor nad temi vzvodi.

Slide10

Da bi zmogli preseči samoreferenčnost, prevzeti odločanje v svoje roke in odgovorno uporabljati moč, potrebujemo visoko duhovno zrelost ter ogromno znanja in veščin, ki jih ne najdemo v standardnih učnih načrtih. Knjiga Slovenija: navodila za uporabo je poskus vsaj malo zapolniti to vrzel. Namenjena je Slovenkam in Slovencem, ki so pripravljeni objeti spremembe in tudi sami prispevati k njim.

Najpomembnejša od vsega je zgodba, ki si jo pripovedujemo o sebi. Boljša zgodba pomeni boljšo družbo in boljše ljudi. Spremenite zgodbo in spremenili ste družbo. Tako preprosto je v resnici vse skupaj. In vendar na samem koncu ni vprašanje, kako spremeniti svet, vprašanje je: čemu ga spremeniti.

Zgodba je močnejša od vsakega orožja. Pripovedovalci zgodb so, bolj kot bojevniki, vplivali na to, kako smo se razvijali kot rasa.
– Jeff Gomez