PREDSTAVITEV PREDAVANJA (za tiste, ki bi ga želeli organizirati v svojem kraju)

SEZNAM TERMINOV (vsi vpisani prazni datumi so prosti)

kazalo in predgovor h knjigi

NAROČILNICA ZA KNJIGO (20% ugodneje)

Na predavanju bodo ob pestrih fotografijah in dinamičnih vprašanjih predstavljene  rešitve za dvig kakovosti življenja, stabilizacijo klimatskih in gospodarskih nihanj, ozaveščenost lokalnih skupnosti in prevzemanje individualne odgovornosti, višanje ravni samooskrbe in samouprave, predvsem pa za preseganje butalskega ponavljanja škodljivih vedenjskih vzorcev, kakršnemu smo priča v vseh sferah družbenega življenja.

Predavatelj z izredno dinamičnim interaktivnim pristopom vključuje poslušalce in skupaj z njimi oblikuje lok predavanja. Zato je vsako predavanje unikatna izkušnja.

Namen predavanja je približati ljudem genialne rešitve, do katerih so prišli v stotinah ekoloških naselij po svetu, povrniti samozavest in zaupanje v zdravo pamet, spodbujati pozitivnost, samoiniciativnost in voljo do ustvarjanja. Z aktivacijo lokalnih skupnosti po Sloveniji na mikro nivoju lahko v celotni družbi dosežemo razcvet in odpornost na nenaravno ustvarjeno krizo. Z malo svežega znanja in volje lahko vse dobro, kar se že dogaja, še dodatno oplemenitimo.

*        *        *

Pri knjigi Ekološna naselja in trajnostna kultura bivanja se odrekam avtorskemu honorarju. Namesto tega se bo 1-2 EUR od vsake prodane knjige steklo v fond za razvoj novih ekoloških naselij oz. tranzicijo obstoječih naselij v ekološka. Ta fond bo možno podpreti tudi z donacijami.

Foto: Tanja Ristič

Nara Petrovič je navdihujoč predavatelj, moderator dogodkov, voditelj delavnic in pisatelj. V svojih petih knjigah in več kot 200 člankih in esejih je zgradil pozitiven in optimističen pogled na prihodnost, s katerimi je navdušil na tisoče ljudi. Redno predava po vsej Sloveniji in v tujini. Moderiral je več velikih mednarodnih konferenc, vodil okrogle mize in delavnice. Leta 2010 je bil dobitnik nagrade za najboljši slovenski esej. Povsod in vedno je bos.

Med leti 2009 in 2012 je obiskal mnoga ekološka naselja, se udeležil štirih evropskih konferenc Globalne mreže ekovasi, se izobraževal o metodologiji zdravega sobivanja v ekološki skupnosti, permakulturi, sonaravnem bivanju, globoki ekologiji …

Na spodnjih povezavah je nekaj njegovih prispevkov, ki se dotikajo tematike predavanja; nekatera so tudi poglavja nove knjige:

Torej, kaj sploh hočemo? (Sobotna priloga Dela, 12. 1. 2013)

Ekovasi: Pravična družba je možna (Sobotna priloga Dela, 4. 8. 2012)

Domorodci, varuhi živih tradicij (Sodobnost, 9 / 2012)

Za vse dodatne podatke pišite na narapetrovic@gmail.com

ali pokličite 041 286 444.