Zima je pravi čas za za nekatera opravila v permakulturi, zato bomo dve soboti posvetili dvema različnima pogledoma na načela permakulture, tokrat v Naravicah v Šavrinskem hribovju:

Prvič, 21. januarja – se bomo ukvarjali s permakulturnim ravnanjem z gozdnim vrtom, spoznavanjem z drevesi, razumevanjem razvoja gozda in pomena dreves za pokrajino in človeka, vzdrževanjem gozdnega sestoja, izboljševanjem pogojev že rastočim plodnim rastlinam v gozdu (drnulje, šipek, robide, črni trn, šparglji, kostanj itd.) s ciljem ustvarjanja gozdnega vrta. Vsak udeleženec se bo naučil pravilno podreti drevo z motorno žago. Gozdarska permakulturna delavnica je tako v Naravicah kot Sloveniji izredno aktualna, saj je delež gozdnih površin zelo visok. Ustvarjanja gozdnega vrta se je pri nas smiselno lotevati na podlagi že obstoječih gozdnih površin, ne pa zgolj na golem ozemlju.
Delavnico vodi Janez Božič, prekaljen permakulturni učitelj in gozdar, s katerim smo se v Naravicah srečali že večkrat (in še se bomo). O gozdu na Krasu preberite odličen prispevek na Permakulturnem blogu.

Drugič, 4. februarja – bomo spoznavali urejanje gredic in sadovnjaka, pomen biomase in komposta, možnosti uporabe urina in blata, načrtovanje rabe vode, kombiniranje različnih vrst vrtnin in sadnih dreves itd. Dotaknili se bomo tudi t.i. zone 0.0, torej človeka kot osrednjega elementa v permakulturnem sistemu. Zadovoljstvo človeka je odvisno od števila in kakovosti povezav v lokalnem okolju, zato se bomo naučili tudi več vaj oz. iger za poglabljanje vezi ter spregovorili o pomenu integracije ljudi v obstoječo lokalno skupnost na podlagi dobrih praks domačinov.

Delavnico vodi Aljaž Plankl, mladi up permakulture v Sloveniji, ki je naravno intuicijo in čut za rastline nadgradil s kakovostnim izobraževanjem in veliko praktičnega dela. Z opisom posestva in nekaterimi vajami bo pripomogel tudi Nara Petrovič, prvi prebivalec Naravic.

Obe delavnici se začneta ob 9.30 uri. Potekali bosta v nastajajočem ekonaselju Naravice (pri Pomjanu). Izredno zanimiv del Naravic je področje imenovano Korone (terase/škarpe), na katerem se po nekaj letih potrpežljivega čiščenja vse jasneje nazira obsežen sistem zidov, njiv, vodnih zbiralnikov, kanalov in poti. Že davno so naši predniki znali skladno urediti prostor, da jim je omogočal preživetje skozi generacije z zanašanjem zgolj na lokalne vire; iz tega se lahko še danes veliko naučimo, obenem pa z opiranjem na sodobna znanja, ki pritekajo iz vsega sveta, obstoječi sistem še nadgradimo in odpravimo morebitne pomanjkljivosti.

Prispevek za posamezno delavnico je 20 EUR. Cena vključuje odlično toplo vegetarijansko kosilo. Če obroka iz kakršnega koli razloga ne želite, to prosim navedite ob prijavi (v tem primeru je prispevek 15 EUR). Prosim, prinesite svoj krožnik, žlico in skodelico!

Za prijavo izpolnite PRIJAVNICO.

Vsi, ki se boste prijavili, boste dobili navodila, kako priti do Naravic in vse ostale potrebne podatke.

Dodatne informacije pri Nari: narapetrovic@gmail.com, 041 286 444 (razen med 11. in 16. 1.), Janezu: jbaonzeizc@gmail.com, 040 305 306, in Aljažu, aljaz.p@gmail.com, 041 905 951.

V primeru zelo slabega vremena, bosta delavnici prestavljeni za 7 dni (na 28. 1. oz. 11. 2.).